Preview Mode Links will not work in preview mode

Borgers van burgerschap


May 25, 2021

Hoe belangrijk is het om een Vreedzame School te worden? Of een Vreedzame Wijk? In deze podcast komen twee bezielde voortrekkers in de vreedzame beweging in Nederland aan het woord, Mirjam van der Ven en Dennis de Vries. Mirjam is programmaleider Vreedzame School vanuit de CED-Groep en Dennis is directeur van Stichting Vreedzaam.