Preview Mode Links will not work in preview mode

Borgers van burgerschap

Aug 30, 2022

Vanuit de Vreedzame School Dr. J.P. Thijsse in het hart van de oude volkswijk De Visbuurt in Den Helder is een start gemaakt de democratische burgerschapsvorming door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.  Een wijk kent vele opvoeders die allemaal het beste voor hebben met de jeugd en de buurt.  In samenwerking...