Preview Mode Links will not work in preview mode

Borgers van burgerschap

Sep 15, 2022

Centre Manjefiek is een centrum voor een Vreedzame school en een Vreedzame wijk in Malberg, Maastricht. In dit gebouw huist het kindcentrum Manjefiek, kinderopvang en een basisschool in één, maar ook het wijkcentrum. In deze podcast komen mensen aan het woord die op deze plek van groot belang zijn. Zoals Danitscha...


Aug 30, 2022

Vanuit de Vreedzame School Dr. J.P. Thijsse in het hart van de oude volkswijk De Visbuurt in Den Helder is een start gemaakt de democratische burgerschapsvorming door te trekken naar de wijk: De Vreedzame Wijk.  Een wijk kent vele opvoeders die allemaal het beste voor hebben met de jeugd en de buurt.  In samenwerking...