Preview Mode Links will not work in preview mode

Borgers van burgerschap

Nov 18, 2020

Toen hij op school zat was hij zelf een 'boze leerling'. Dat kwam doordat de maatschappelijke en politieke thema’s die hij aan de orde wilde stellen, daar onbespreekbaar waren. Het had niet veel gescheeld of hij was toen ten strijde getrokken tegen de democratische rechtstaat. Nu is Stijn Sieckelinck (VU Amsterdam)...